Matteusevangeliet 7:23

Matteusevangeliet 7:23 B2000

Då skall jag säga dem som det är: ’Jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans hantlangare!’
B2000: Bibel 2000
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Matteusevangeliet 7:23