Matteusevangeliet 7:20

Matteusevangeliet 7:20 B2000

På deras frukt skall ni alltså känna igen dem.
B2000: Bibel 2000
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Matteusevangeliet 7:20