Matteusevangeliet 7:13-14

Matteusevangeliet 7:13-14 B2000

Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.
B2000: Bibel 2000
Dela

Matteusevangeliet 7:13-14

Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Matteusevangeliet 7:13-14