Matteusevangeliet 19:26

Matteusevangeliet 19:26 B2000

Jesus såg på dem och sade: »För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt.«
B2000: Bibel 2000
Dela

Matteusevangeliet 19:26

Dela