Matteusevangeliet 18:5

Matteusevangeliet 18:5 B2000

Och den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig.
B2000: Bibel 2000
Dela