Matteusevangeliet 18:33

Matteusevangeliet 18:33 B2000

Borde du inte ha varit lika barmhärtig mot din kamrat som jag mot dig?’
B2000: Bibel 2000
Dela