Matteusevangeliet 18:20

Matteusevangeliet 18:20 B2000

Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.«
B2000: Bibel 2000
Dela

Matteusevangeliet 18:20

Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Matteusevangeliet 18:20