Matteusevangeliet 12:50

Matteusevangeliet 12:50 B2000

Den som gör min himmelske faders vilja är min bror och syster och mor.«
B2000: Bibel 2000
Dela