Matteusevangeliet 12:48

Matteusevangeliet 12:48 B2000

Han svarade honom: »Vem är min mor, och vilka är mina bröder?«
B2000: Bibel 2000
Dela