Matteusevangeliet 12:14

Matteusevangeliet 12:14 B2000

Fariseerna gick då ut och överlade om hur de skulle röja Jesus ur vägen.
B2000: Bibel 2000
Dela