Matteusevangeliet 1:3

Matteusevangeliet 1:3 B2000

Juda till Peres och Serach, vilkas mor var Tamar, Peres till Hesron, Hesron till Ram
B2000: Bibel 2000
Dela