Matteusevangeliet 1:22

Matteusevangeliet 1:22 B2000

Allt detta skedde för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas
B2000: Bibel 2000
Dela