Joel 2:28,28,28,28,28-29,29-30,30,30-31,31,31,31-32,32

Joel 2:28 B2000

Det skall komma en tid då jag utgjuter min ande över alla. Era söner och döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga män se syner.
B2000: Bibel 2000
Dela

Joel 2:28 B2000

Det skall komma en tid då jag utgjuter min ande över alla. Era söner och döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga män se syner.
B2000: Bibel 2000
Dela

Joel 2:32 B2000

Men var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad. På Sions berg skall finnas en skonad skara, så som Herren har lovat, i Jerusalem skall några överleva, så som Herren bestämt.
B2000: Bibel 2000
Dela

Joel 2:28 B2000

Det skall komma en tid då jag utgjuter min ande över alla. Era söner och döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga män se syner.
B2000: Bibel 2000
Dela

Joel 2:28 B2000

Det skall komma en tid då jag utgjuter min ande över alla. Era söner och döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga män se syner.
B2000: Bibel 2000
Dela

Joel 2:29-30 B2000

Också över slavar och slavinnor skall jag då utgjuta min ande. På himlen och på jorden skall jag låta tecken visa sig: blod och eld och pelare av rök.
B2000: Bibel 2000
Dela

Joel 2:30 B2000

På himlen och på jorden skall jag låta tecken visa sig: blod och eld och pelare av rök.
B2000: Bibel 2000
Dela

Joel 2:30-31 B2000

På himlen och på jorden skall jag låta tecken visa sig: blod och eld och pelare av rök. Solen skall vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda.
B2000: Bibel 2000
Dela

Joel 2:31 B2000

Solen skall vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda.
B2000: Bibel 2000
Dela

Joel 2:31 B2000

Solen skall vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda.
B2000: Bibel 2000
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Joel 2:28,28,28,28,28-29,29-30,30,30-31,31,31,31-32,32