Johannesevangeliet 15:17

Johannesevangeliet 15:17 B2000

Detta befaller jag er: att ni skall älska varandra.
B2000: Bibel 2000
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Johannesevangeliet 15:17