Första Korinthierbrevet 13:10

Första Korinthierbrevet 13:10 B2000

Men när det fullkomliga kommer skall det begränsade förgå.
B2000: Bibel 2000
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Första Korinthierbrevet 13:10