Psaltaren 66
SFB15
66
Tacksamhet och lovsång
1 #Ps 81:2, 95:1, 98:4, Jes 49:13. För körledaren. En sång, en psalm.
Ropa till Gud, hela jorden!
2 Lovsjung hans namns ära,
ge honom ära och pris!
3 #5 Mos 33:29, Ps 18:45, 145:6. Säg till Gud:
Hur förunderliga
är inte dina gärningar!
Dina fiender kryper för dig,
för din stora makt.
4 Hela jorden ska tillbe dig
och lovsjunga dig,
de ska lovsjunga ditt namn.
Sela
5 #Ps 46:9. Kom och se vad Gud har gjort,
förunderliga gärningar
bland människors barn.
6 #2 Mos 14:21, Jos 3:16f. Han förvandlade havet
till torr mark,
de gick till fots genom floden.#66:6havet … flodenDe två vattenundren vid Röda havet (2 Mos 14) och Jordanfloden (Jos 3).
Där gladdes vi över honom.
7 #2 Krön 16:9, Job 28:24, Ps 33:13, 145:13. I sin makt härskar han för evigt,
hans ögon vakar över folken.
De upproriska får inte resa sig.
Sela
8 Prisa vår Gud, ni folk,
låt hans lov ljuda högt,
9 #Ps 55:23, 121:3. för han gav liv åt vår själ
och lät inte vår fot vackla.
10 #Ords 17:3, 1 Petr 1:7. Du prövade oss, Gud,
du luttrade oss
som man luttrar silver.
11 Du lät oss fastna i nätet,
du lade tunga bördor på vår rygg.
12 #Jes 43:2, 51:23. Du lät människor fara fram
över vårt huvud,
vi gick genom eld och vatten.
Men du förde oss ut till överflöd.
13 #Ps 50:14, 61:9, 116:14. Jag kommer till ditt hus
med brännoffer,
jag vill uppfylla mina löften till dig,
14 det som mina läppar utbrast
och min mun sade
när jag var i nöd.
15 Jag vill bära fram feta brännoffer
och rök av baggar till dig,
jag vill offra både tjurar och bockar.
Sela
16 Kom och hör,
alla ni som vördar Gud!
Jag ska berätta
vad han gjort för min själ.
17 #Ps 50:15. Jag ropade till honom med min mun
och hade lovsång på min tunga.
18 #Job 27:8f, Ords 15:29, 28:9, Jes 59:2, Joh 9:31. Hade jag haft ondska i mitt hjärta,
hade Herren inte hört mig.
19 Men Gud har verkligen hört,
han har lyssnat till min bön.
20 Lovad är Gud,
som inte har avvisat min bön
eller tagit sin nåd ifrån mig!

Svenska Folkbibeln 2015 Reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten. Gamla testamentet © 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm Nya testamentet © 1996, 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm, och Stiftelsen Biblicum, Ljungby

Lär dig mer om Svenska Folkbibeln 2015