Psaltaren 130:7

Psaltaren 130:7 SFB15

Israel, hoppas på HERREN, för hos HERREN finns nåd, full lösen finns hos honom.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela