Psaltaren 117:2

Psaltaren 117:2 SFB15

Väldig är hans nåd över oss, och HERRENS sanning består för evigt. Halleluja!
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela