Lukasevangeliet 10:41

Lukasevangeliet 10:41 SFB15

Herren svarade henne: "Marta, Marta, du bekymrar dig och oroar dig för så mycket.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Lukasevangeliet 10:41