Klagovisorna 3:26

Klagovisorna 3:26 SFB15

Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela