Johannesevangeliet 15:12

Johannesevangeliet 15:12 SFB15

Detta är mitt bud: att ni ska älska varandra så som jag har älskat er.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Johannesevangeliet 15:12