Galaterbrevet 6:8

Galaterbrevet 6:8 SFB15

Den som sår i sitt kött får av köttet skörda undergång, men den som sår i Anden får av Anden skörda evigt liv.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Galaterbrevet 6:8