Sakarja 9:6

Sakarja 9:6 SFB15

Ett blandfolk ska bo i Ashdod, och filisteernas stolthet ska jag utrota.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela