Sakarja 9:2

Sakarja 9:2 SFB15

Det slår också ner i det angränsande Hamat, likaså i Tyrus och Sidon där man är så vis.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela