Sakarja 9:11

Sakarja 9:11 SFB15

Och för dig ska jag på grund av ditt förbundsblod befria dina fångar från den vattenlösa hålan.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Sakarja 9:11