Uppenbarelseboken 5:7

Uppenbarelseboken 5:7 SFB15

Och Lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela