Uppenbarelseboken 5:14

Uppenbarelseboken 5:14 SFB15

Och de fyra varelserna sade: "Amen." Och de äldste föll ner och tillbad.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela