Uppenbarelseboken 4:2

Uppenbarelseboken 4:2 SFB15

Genast var jag i Anden. Och se, en tron stod i himlen, och någon satt på tronen.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela