Uppenbarelseboken 22:21

Uppenbarelseboken 22:21 SFB15

Herren Jesu nåd vare med alla.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela