Uppenbarelseboken 10:11

Uppenbarelseboken 10:11 SFB15

Och man sade till mig: "Du måste profetera på nytt om många folk och länder och språk och kungar."
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela