Parallell
68
Guds makt i dom och frälsning
1 För körledaren. En psalm, en sång av David.
2 #4 Mos 10:35, Ps 92:10, 132:8. Gud reser sig,
hans fiender skingras,
de som hatar honom
flyr för hans ansikte.
3 #Ps 37:20, Hos 13:3. Som rök driver bort
fördriver du dem,
som vax smälter för eld
förgås de gudlösa inför Gud.
4 #Ps 35:27. Men de rättfärdiga gläder sig,
de jublar inför Gud
och fröjdas av glädje.
5 #2 Mos 15:1f, Jes 40:3f, 62:10, Matt 3:3. Sjung till Gud,
lovsjung hans namn,
bana väg för honom
som drar fram genom öknarna#68:5öknarna Annan översättning: "molnen".!
Herren är hans namn,
jubla inför honom,
6 #5 Mos 10:18, 26:15, Ps 10:14, 146:9. de faderlösas fader
och änkornas försvarare,
Gud i sin heliga boning.
7 #Jes 42:7, 61:1. Gud ger de ensamma ett hem
och de fångna frihet och lycka.
Men de upproriska bor i en öken.
8 #2 Mos 13:21f, 33:14, Dom 5:4, Ps 78:52. Gud, när du drog ut
i spetsen för ditt folk,
när du gick fram i ödemarken,
Sela
9 #2 Mos 19:16f, 5 Mos 32:2, Dom 5:4f, Ps 18:8, 77:19. då bävade jorden,
då strömmade regn
från himlen inför Gud,
själva Sinai bävade inför Gud,
Israels Gud.
10 #2 Mos 16:4f, 4 Mos 11:31f, Ps 78:24f. Rikligt regn lät du falla, Gud,
din trötta egendom gav du kraft.
11 Din skara fick bo där,
du sörjde för de svaga
i din godhet, Gud.
12 #2 Mos 15:20f, Dom 5:12, 1 Sam 18:6f. Herren låter ordet höras,
en här av kvinnor bär glädjebudet:
13 #1 Sam 30:24. "Härarnas kungar flyr,
de flyr och husmodern delar bytet!
14 #Dom 5:16. Ska ni då ligga stilla i era fållor?
Duvans vingar#68:14Duvans vingar Troligen en symbol för Israel (jfr Ps 74:19). är täckta med silver
och hennes fjädrar
med skimrande guld.
15 När den Allsmäktige
skingrade kungarna i landet,
föll snön över Salmon#68:15Salmon"Det mörka berget", enligt Dom 9:48 beläget nära staden Sikem.."
16 Bashans berg#68:16Bashans berg Golanhöjderna med de höga Hermonsbergen i norr. är ett Guds berg,
ett berg med höga toppar
är Bashans berg.
17 #Ps 48:3, Jes 2:2. Ni höga berg,
varför ser ni ner på berget
som Gud har valt till sin boning?
Herren ska bo där för alltid.
18 #Ps 76:3, Dan 7:10, Hebr 12:22. Guds vagnar är tiotusentals,
tusen och åter tusen.
Herren är mitt ibland dem,
i helighet som på Sinai.
19 #Ps 47:6, Ef 4:8, Kol 2:15. Du steg upp i höjden,
du tog fångar,
du fick gåvor bland människorna,
även de upproriska –
för att du, Herre vår Gud,
skulle bo där.#68:19 Citeras av Paulus i Ef 4:8 som profetia om Kristi himmelsfärd.
20 Lovad är Herren!
Dag efter dag bär han oss,
Gud är vår frälsning. Sela
21 #Ps 49:16, 56:14, Upp 1:18. Gud är för oss en frälsningens Gud,
hos Herren Gud#68:16Herren Gud Hebr. Adonaí Jhvh. Se not till Jes 1:24.
finns en utväg från döden.
22 #Ps 110:6. Ja, Gud krossar
sina fienders huvuden,
den håriga hjässan hos den
som framhärdar i synd.
23 #Amos 9:2f. Herren säger:
"Jag ska hämta dem från Bashan,
hämta dem från havets djup,
24 så att du får doppa din fot i blod
och dina hundars tunga
får sin del av fienderna."
25 Gud, man ser ditt högtidståg,
min Guds, min kungs tåg
i helgedomen.
26 Sångare går främst,
harpspelare följer efter
bland jungfrur som slår på
tamburin.
27 #Ps 22:23f, 26:12, Jes 48:1, 51:1. Lova Gud i församlingarna,
lova Herren, ni av Israels källa!
28 #1 Sam 9:21, Dom 5:18, 6:35. Där går Benjamin,
den yngste som leder dem,
där går skaran av Juda furstar,
Sebulons furstar, Naftalis furstar.
29 Gud, visa din styrka#68:29Gud, visa din styrka Andra handskrifter: "Din Gud har gett dig din styrka".!
Gud, stärk vad du gjort för oss!
30 #Ps 45:13, 72:10, 96:8, 102:16, 138:4, Jes 60:6. På grund av ditt tempel
i Jerusalem
ska kungar komma
med gåvor till dig.
31 #Jes 30:6f. Straffa odjuret i vassen,
tjurarnas hop och folkens kalvar.
Ödmjukt ska de hylla dig
med silverstycken.
Han skingrar#68:31Han skingrar Annan översättning (så Septuaginta): "Skingra". de folk
som vill ha krig.
32 #Jes 18:7, 19:21, 45:14, Sef 3:10, Apg 8:26f. Sändebud#68:32Sändebud Så Septuaginta, det hebreiska ordets betydelse är oklar. Andra översättningar: "Bronsföremål", "Röda tyger". ska komma från Egypten,
Nubien ska skynda att
sträcka sina händer till Gud.
33 Jordens riken, sjung till Gud,
lovsjung Herren, Sela
34 #5 Mos 33:26, Ps 18:11, 29:4f, 104:3. honom som drar fram
över himlen, urtidens himmel.
Hör, han höjer sin röst,
en mäktig röst!
35 Ge Gud makten!
Hans majestät är över Israel,
hans makt är i skyarna.
36 #Ps 29:11, Jes 40:29f. Fruktad är du, Gud,
i din helgedom.
Israels Gud ger makt och styrka
åt sitt folk.
Lovad är Gud!