Psaltaren 62
SFB15
62
En tröstepsalm
1 För körledaren, till Jedutun. En psalm av David.
2 #Ps 39:1, 42:6. Bara hos Gud har min själ sin ro,
från honom kommer min frälsning.
3 #Ps 37:24. Bara han är min klippa
och min frälsning, min borg.
Jag ska inte vackla.
4 Hur länge ska ni storma
mot en enda man,
tillsammans slå ner honom
som en lutande vägg,
en fallfärdig mur?
5 #Ps 5:10, 28:3, 55:22, Jer 9:8. De rådslår om att störta honom
från hans höjd.
De älskar lögn,
de välsignar med sin mun
men förbannar i sitt hjärta. Sela
6 #Ps 39:8, 71:5. Bara hos Gud har du din ro,
min själ,
från honom kommer mitt hopp.
7 #Ps 18:3. Bara han är min klippa
och min frälsning, min borg.
Jag ska inte vackla.
8 Hos Gud är min frälsning
och min ära,
i Gud är min starka klippa,
min tillflykt.
9 #1 Sam 1:15, Ps 37:5, Jes 26:4, Klag 2:19. Lita alltid på honom, du folk,
utgjut era hjärtan för honom.
Gud är vår tillflykt. Sela
10 #Ps 39:6, 12, 146:3f, Jes 40:15, 41:24, 57:14. Människors barn
är bara en vindpust,
myndiga herrar sviker.
I vågskålen är de för lätta,
tillsammans väger de
mindre än luft.
11 #Job 31:24f, Ps 52:9, Matt 21:5, Luk 12:16f, 1 Tim 6:17f. Lita inte till våld,
hoppas inte på stulet gods.
Fäst inte hjärtat vid rikedom,
även om den växer.
12 Ett har Gud talat,
två ting#62:12Ett … två tingAnnan översättning: "En gång … två gånger". har jag hört:
Hos Gud finns makten,
13 #Job 34:11, Ords 24:12, Jer 32:19, Matt 16:27, Rom 2:6, 1 Kor 3:8, Upp 22:12. och hos dig, Herre, finns nåd.
Du ska löna var och en
efter hans gärningar.

Svenska Folkbibeln 2015 Reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten. Gamla testamentet © 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm Nya testamentet © 1996, 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm, och Stiftelsen Biblicum, Ljungby

Lär dig mer om Svenska Folkbibeln 2015