Psaltaren 62:8

Psaltaren 62:8 SFB15

Hos Gud är min frälsning och min ära, i Gud är min starka klippa, min tillflykt.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela