Psaltaren 54:6

Psaltaren 54:6 SFB15

Se, Gud är min hjälpare, Herren stöder min själ.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela