Psaltaren 37:4-5

Psaltaren 37:4-5 SFB15

och ha din glädje i HERREN. Då ska han ge dig vad ditt hjärta begär. Anförtro din väg åt HERREN och lita på honom. Han ska göra det.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Psaltaren 37:4-5

Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Psaltaren 37:4-5