Psaltaren 23:1

Psaltaren 23:1 SFB15

HERREN är min herde, mig ska inget fattas.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Psaltaren 23:1

Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Psaltaren 23:1