Psaltaren 106:32-48

Psaltaren 106:32-48 SFB15

De väckte hans vrede vid Meribas vatten och Mose fick lida för deras skull, för de trotsade hans ande så att tanklösa ord kom över hans läppar. De förgjorde inte folken som HERREN befallt dem, de beblandade sig med hednafolken och lärde sig deras gärningar. De tjänade deras avgudar, och dessa blev en snara för dem. De offrade sina söner och döttrar åt onda andar, de spillde oskyldigt blod, sina söners och döttrars blod som de offrade åt Kanaans avgudar så att landet vanhelgades av blodet. De blev orena genom sina gärningar och var trolösa i allt de gjorde. Då upptändes HERRENS vrede mot hans folk, och han avskydde sin arvedel. Han gav dem i hednafolkens hand, och de som hatade dem fick härska över dem. Deras fiender förtryckte dem, de kuvades under deras hand. Han räddade dem gång på gång, men de var upproriska i sina planer och sjönk allt djupare genom sin synd. Men han såg till dem i deras nöd när han hörde deras rop, han tänkte på sitt förbund med dem och förbarmade sig för sin stora nåds skull. Han lät dem finna barmhärtighet hos alla som fört dem bort i fångenskap. Fräls oss, HERRE vår Gud, och samla oss från hednafolken, så att vi får prisa ditt heliga namn och ha vår ära i att lova dig. Välsignad är HERREN, Israels Gud, från evighet till evighet! Och allt folket ska säga: "Amen!" Halleluja!
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela