Ordspråksboken 25
SFB15
25
Ordspråk från Hiskias män (Kap 25-29)
1 #2 Kung 18:1f. Dessa ordspråk är också av Salomo, samlade av Juda kung Hiskias män#25:1Hiskias mänKung Hiskia (715-687 f Kr) återupprättade templet med dess präster och leviter (2 Krön 29-31). I kretsen kring honom (Jes 37:2) fanns även profeten Jesaja..
2 #5 Mos 29:29, Jes 45:15, Rom 11:33. Det är Guds ära att dölja en sak
och kungars ära att utforska den.
3 Himlens höjd och jordens djup
och kungars hjärtan
kan ingen utforska.
4 Ta bort slagget från silvret,
så får guldsmeden fram ett kärl.
5 #Ords 16:12, 20:8, 28. Ta bort de gudlösa ur kungens tjänst,
så blir hans tron befäst
genom rättfärdighet.
6 Förhäv dig inte inför kungen
och ställ dig inte
på de storas plats.
7 #Luk 14:7f. Det är bättre att han säger till dig:
”Kom upp hit!”#25:7Kom upp hitOrdspråket användes av Jesus vid en måltid (Luk 14:7f).
än att du flyttas ner
för en förnämare man
som dina ögon har sett#25:7som dina ögon har settEnligt en annan tolkning hör orden till nästa ordspråk: ”Vad dina ögon har sett ska du inte vara för snabb att starta en rättstvist om”..
8 Var inte för snabb
att starta en rättstvist,
för vad gör du längre fram
om din motpart skämmer
ut dig?
9 #Ords 11:13, 20:19. Lägg fram din egen sak
mot din motpart,
men röj inte någon annans
hemlighet.
10 Annars kan den som hör det
klandra dig,
och du får dåligt rykte
för all framtid.
11 #Ords 15:23. Som guldäpplen i silverinfattning
är ord som talas i rätt tid.
12 #Ps 141:5, Ords 15:31. Som en ring av guld
och ett gyllene smycke
är en vis förmanare
för ett lyssnande öra.
13 #Ords 13:17, 26:6. Som svalkande snö på en skördedag#25:13svalkande snö på en skördedagVetet skördades i maj-juni, heta månader då nederbörd är sällsynt i Israel (jfr 26:1, 1 Sam 12:17). Kan möjligen syfta på kylande is hämtad från bergstoppar.
är en pålitlig budbärare
för den som sänt honom.
Han ger nytt liv åt sin herres själ.
14 #Jud v 12. Som moln och vind utan regn
är den som skryter med gåvor
han inte ger.
15 #Ords 15:1, Pred 10:4. Med tålamod kan furstar övertalas,
en mild tunga kan krossa ben.
16 #Ords 24:13. Hittar du honung, ät lagom,
så att du inte blir övermätt
och kräks.
17 Sätt inte din fot i din väns hus
för ofta,
så att han tröttnar på dig
och avskyr dig.
18 #Ps 57:5, 59:8, Ords 19:5, 21:28, 24:28. En stridshammare, ett svärd
och en skarp pil
är den som vittnar falskt
mot sin nästa.
19 #Jes 42:17, Dan 7:7. Som en ruttnande tand
och en slintande fot
är förtroende för en svekfull
på nödens dag.
20 #Rom 12:15. Att sjunga sånger
för ett sorgset hjärta
är som att klä av sig en vinterdag
eller som syra på soda#25:20syra på sodaBildar en kraftig kemisk reaktion. Jfr Sauls reaktion i 1 Sam 18:10, 19:9..
21 #2 Kung 6:22, Matt 5:44, Rom 12:20. Om din fiende är hungrig,
ge honom att äta,
om han är törstig,
ge honom att dricka.#25:21f Citeras av Paulus i Rom 12:20.
22 Då samlar du glödande kol
på hans huvud,
och Herren ska belöna dig.
23 Nordanvind för med sig regn,
tasslande tunga sura miner.
24 #Ords 21:9, 19. Bättre bo i en vrå på taket
än dela huset
med en grälsjuk kvinna.
25 Som friskt vatten för en törstig själ
är gott budskap från fjärran land.
26 Som en grumlad källa
och en förorenad brunn
är en rättfärdig som ger efter
för en gudlös.
27 Att äta för mycket honung
är inte gott,
att söka sin egen ära
är inte ärofullt.#25:27att söka sin egen ära är inte ärofulltGrundtexten svårtolkad.
28 #Neh 1:3, Ords 16:32. Som en nerbruten stad utan murar
är den man som inte kan
styra sitt sinne.

Svenska Folkbibeln 2015 Reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten. Gamla testamentet © 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm Nya testamentet © 1996, 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm, och Stiftelsen Biblicum, Ljungby

Lär dig mer om Svenska Folkbibeln 2015