Parallell
3
Förfallet bland Israels ledare
1 #Jer 5:4f. Jag sade:
Hör, ni hövdingar i Jakob,
ni furstar över Israels hus:
Är det inte er sak
att veta vad som är rätt?
2 #Amos 5:14f. Men ni hatar det goda
och älskar det onda,
ni sliter huden av människor
och köttet från deras ben.
3 #Ps 14:4, Hes 11:7. Ni äter mitt folks kött
och flår huden av dem
och krossar deras ben
för att stycka dem
likt något man kastar i grytan,
som kött i kitteln.
4 #5 Mos 31:18, Ords 1:28, Jes 1:15, Jer 11:11, 14:12, Hes 8:18, Sak 7:13. När de då ropar till Herren
ska han inte svara dem.
För det onda de gjort
ska han dölja sitt ansikte för dem.
5 #Jes 56:11, Jer 6:14, Hes 13:10, 16f, Mika 2:11, Sef 3:4. Så säger Herren om profeterna
som vilseleder mitt folk,
som ropar: ”Allt är väl!”
när de får något att tugga
med sina tänder.
Men mot den som inte
ger dem något i munnen
blåser de upp till helig strid.
6 #Amos 8:9. Därför ska ni få en natt utan syner
och mörker utan spådomar.
Solen ska gå ner över profeterna
och dagen bli mörk över dem.
7 #3 Mos 13:45, Ps 74:9, Sak 13:4. Siarna ska stå med skam
och spåmännen blygas.
De ska alla täcka sitt skägg,
för inget svar kommer från Gud.
8 #Jes 58:1, Sak 4:6, 1 Kor 2:4. Men jag är full av kraft,
av Herrens Ande
och rätt och styrka,
för att förkunna för Jakob hans brott
och för Israel hans synd.
9 #Jes 1:23, Amos 5:7. Hör nu detta,
ni hövdingar över Jakobs hus
och furstar över Israels hus:
Ni avskyr det som är rätt
och förvrider allt som är rakt,
10 #Jer 22:13, Hab 2:12. ni bygger upp Sion med blod
och Jerusalem med ondska.
11 #Jer 5:12, 7:4f, Hes 22:26f, Sef 3:3f. Stadens hövdingar dömer för mutor,
prästerna undervisar för betalning
och profeterna spår för pengar.
Ändå stöder de sig på Herren
och säger:
Ӏr inte Herren mitt ibland oss?
Olycka ska inte drabba oss.”
12 #Ps 79:1, Jer 9:11, 26:18, Matt 24:2. Därför ska Sion för er skull
plöjas upp till en åker,
Jerusalem bli en stenhop#3:12Jerusalem bli en stenhop Mikas förutsägelse om Jerusalems fall var allmänt känd (Jer 26:18) fram till stadens undergång 587 f Kr (se 2 Kung 25).
och tempelberget
en skogbevuxen höjd.