Matteusevangeliet 24:2

Matteusevangeliet 24:2 SFB15

Men han sade till dem: "Ni ser allt detta? Jag säger er sanningen: Här ska inte lämnas sten på sten. Allt ska rivas ner."
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela