Lukasevangeliet 6:41

Lukasevangeliet 6:41 SFB15

Varför ser du flisan i din broders öga, men märker inte bjälken i ditt eget öga?
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela