Lukasevangeliet 6:39

Lukasevangeliet 6:39 SFB15

Han gav dem också en liknelse: "En blind kan väl inte leda en blind? Faller inte båda i gropen?
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela