Lukasevangeliet 6:37

Lukasevangeliet 6:37 SFB15

Döm inte, så blir ni inte dömda. Fördöm inte, så blir ni inte fördömda. Förlåt, så blir ni förlåtna.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Lukasevangeliet 6:37

Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Lukasevangeliet 6:37