Lukasevangeliet 6:30

Lukasevangeliet 6:30 SFB15

Ge åt alla som ber dig, och om någon tar det som är ditt, så kräv det inte tillbaka.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela