Lukasevangeliet 6:3

Lukasevangeliet 6:3 SFB15

Jesus svarade dem: "Har ni inte läst vad David gjorde när han och hans män var hungriga?
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela