Lukasevangeliet 6:28

Lukasevangeliet 6:28 SFB15

Välsigna dem som förbannar er och be för dem som förolämpar er.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela