Lukasevangeliet 6:27

Lukasevangeliet 6:27 SFB15

Men till er som lyssnar säger jag: Älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Lukasevangeliet 6:27

Dela