Lukasevangeliet 6:24

Lukasevangeliet 6:24 SFB15

Men ve er som är rika! Ni har fått ut er tröst.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela