Lukasevangeliet 6:19

Lukasevangeliet 6:19 SFB15

Och allt folket försökte röra vid honom, eftersom kraft gick ut från honom och botade alla.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela