Lukasevangeliet 6:16

Lukasevangeliet 6:16 SFB15

Judas, Jakobs son, och Judas Iskariot, han som blev förrädare.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela